ASML produceert/leert steeds efficiënter

Voor het internationale hightechbedrijf ASML maakt Innowijs samen met 25 andere ontwikkelaars e-learningmodules voor het ONE-programma. Het produceren van halfgeleiders, en met name machines die chips maken, is een complexe zaak. Elke kleine aanpassing heeft gevolgen voor vervolgstappen en het verloop van de rest van de productieketen. ASML is continu op zoek naar optimalisatie van het proces. Hierbij staan de pijlers Challenge, Collaborate en Care centraal. De medewerkers moeten natuurlijk steeds goed geïnformeerd worden over veranderingen en aanpassingen. Innowijs ondersteunt daarin door de wijzigingen inzichtelijk te maken met verschillende e-learning modules. 

Eén team, verschillende taken
Zo is Noortje binnen ONE vooral actief als onderwijskundige. Ze maakt analyses van wat er geleerd moet worden en koppelt daaraan leerdoelen. Vervolgens ontwikkelt ze met het ONE-team leermaterialen waarmee de mensen van ASML ook echt geholpen zijn. Ze zit veel aan tafel met Subject Matter Experts om eerst de ins en outs van een onderwerp in kaart te brengen en deze vervolgens om te zetten in leerbaar materiaal. Het doel is om ingewikkelde en complexe processen op begrijpelijke wijze aan te leren, zodat het in de praktijk ook nageleefd wordt.

Instructies maken
Mediaspecialist Benny werkt vooral aan het ontwikkelen van de leermodules die worden bedacht voor ONE. Dat gebeurt in Articulate Storyline 360. Met deze modules worden medewerkers geïnformeerd over de juiste wijze van werken binnen de geldende systemen en worden ze op de hoogte gehouden van wijzigingen. ONE is namelijk continu in beweging. Benny maakt veelal instructievideo’s, waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng en creativiteit. Dat maakt het werk voor ONE extra leuk. 

Veranderen, hoe doe je dat?
Erik is als onderwijskundig adviseur vooral bezig met change management. De change specialisten zijn veranderkundigen die de complexe veranderingen bij ASML begeleiden. Hierbij worden leermiddelen ontwikkeld voor het waarom van de veranderingen, maar ook wat er dan verandert en hoe bij deze veranderingen gehandeld moet worden. 
Dit wordt gedaan met diverse leermiddelen, video’s en animaties, waarbij niet alleen het proces wordt uitgelegd, maar ook de computersystemen die hiervoor worden gebruikt in simulaties. 
Daarnaast zorgt Erik ervoor dat de learning specialists (onderwijskundigen) en de developers intervisie met elkaar houden en van elkaar leren. Zo wordt er gezorgd voor kruisbestuiving tussen de verschillende clusters waarin gewerkt wordt en ontstaat er een goede afstemming tussen alle leermiddelen.