Congres ehealth-ggz
 • Author:Aniek van Leur
 • Comments:0

Innowijs en ehealth

11 februari was Innowijs aanwezig bij het congres van Medilex over ehealth en GGZ  in het Kloosterhotel te Amersfoort.

Congres ehealth en GGZ:

Congres ehealth-ggz

Congres ehealth-ggz

Het programma van de dag was alsvolgt ingedeeld: Er werd eerst een presentatie gegeven door een cliënt, daarna een behandelaar, vervolgens een manager en tot slot iemand van de Nieuwe GGZ.

In de middag was er mogelijkheid tot deelname aan één workshop.

De presentaties zaten goed in elkaar en werden allemaal boeiend verteld. De volgende punten kwamen hierbij naar voren:

 • Ontwikkel materiaal voor ehealth in samenwerking met zowel behandelaar als cliënt.
 • Zorg op maat is erg belangrijk.
 • Let op veiligheid.
 • Zorg voor blended zorg.
 • Cliënten willen overal hun eigen keuzes maken, dus ook in de zorg.
 • De cliënt moet centraal staan, maximale regie ligt bij de cliënt. (dit was vooral bij de nieuwe GGZ)

Vooral dat laatste punt, dat de cliënt centraal staat, is een uitgangspunt wat erg goed past in deze tijd.

Innowijs en ehealth

Innowijs kan ehealth producten op maat bieden. We kijken samen met behandelaar en cliënt naar wat de cliënt nodig heeft als ondersteuning in zijn/haar proces. We kijken ook naar de leerstijl van de cliënt zodat het geleverde materiaal optimaal aansluit bij de belevings- en leerwereld van de cliënt.

Hierbij kunnen we gebruik maken van :

 • Virtual reality
 • 360° video in combinatie met cardboard
 • Methodes om leermiddelen te ontwikkelen zoals Storyline
 • Animaties
 • Layar
 • Etc.

Naast de inzet van deze producten in de behandeling is het face2face contact ook erg belangrijk. Met het inzetten van deze innovatieve producten kan de behandeling geïntensiveerd, de kwaliteit van zorg vergroot en meer cliënt gericht worden.

Blended, cliëntgerichte zorg is de toekomst!

Meer weten?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Aniek van Leur 0646330210