• Author:Erik van Leur
  • Comments:0

Leven Lang Leren

Leven Lang Leren: Professionaliseren in het basisonderwijs

Leven Lang Leren

Innowijs biedt een bovenschools professionaliseringstraject waarbij leerkrachten meegenomen worden langs relevante thema’s met betrekking tot ICT in het basisonderwijs.

Klik op deze link  waarin alles wordt uitgelegd over het gehele traject met betrekking tot continue professionalisering van de leerkrachten.

Voor meer informatie, aarzel niet en neem contact op met Roland van Bilsen, 06-81141058