Dichterbij

Binnen Dichterbij werd het electronisch clientendossier (ecd)geïmplementeerd en Innowijs mocht een bijdrage leveren aan het bijbehorende leertraject van de medewerkers. Innowijs heeft de e-learning ontwikkeld voor het ecd voor de verschillende gebruikers. In de e-learning werd onderscheid gemaakt tussen 4 rollen binnen de instelling. Elke rol kon zo zijn eigen pad doorlopen.

Tijdens het ontwikkelen van de e-learning werden de (toekomstige) gebruikers actief betrokken om zo een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.
Iedereen leert op een andere manier. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerstijl en dus een zo optimaal mogelijk leerresultaat te behalen werden twee leerstijlen in de e-learning verwerkt. Er kon gekozen worden tussen “zien” of “doen”.