Flash

Voor Flash heeft Innowijs de Moodle leeromgevind ingericht. Daarnaast vindt er ondersteuning plaats bij het gebruik van Moodle.