Online leermiddelen in het basisonderwijs

Online leermiddelen in het basisonderwijs

Voor het project Talent in Zicht heeft Innowijs een online leermiddel gemaakt voor vrijwilligers in het basisonderwijs. Dat kunnen opa’s, oma’s, ooms en Leermiddel Talent in Zichttantes maar ook bedrijven zijn. Zij leren met behulp van het online leermiddel hoe ze vragen kunnen stellen aan leerlingen die passen bij ontwerpend en onderzoeken leren. Bij dit project ging het erom dat vrijwilligers bij een techniek project de juiste vragen kunnen stellen aan de leerlingen om zo het leerproces zo goed mogelijk te begeleiden voor de leerling. Bij wetenschap en techniek in het onderwijs is het proces namelijk belangrijker dan het resultaat. Online leermiddelen zijn zeer goed inzetbaar in het basisonderwijs. De deelnemer kan zelf bepalen welke tijdstip voor hem/haar het beste uitkomt om aan de slag te gaan met het leermiddel.

Voorbeeld uit het online leermiddel:

“Wat heb je geleerd?”

 “Hoe ga je het een volgende keer doen?”

Aanpak Innowijs online leermiddelen:

Nadat Innowijs met alle betrokkenen een functioneel ontwerp heeft gemaakt is de ontwikkeling van het leermiddel van start gegaan. Dit hebben we op een SCRUM manier aangepakt waarbij het gehele project is onderverdeeld in korte periodes (ook wel sprints genoemd). Aan het eind van iedere periode werd er een werkend deelproduct opgeleverd en kreeg de klant een deel van het leermiddel te zien op basis waarvan hij het proces bij kon sturen. Tussen Innowijs en de klant zijn korte lijnen en snelle communicatie zodat het product optimaal afgestemd kan worden op de wensen van de klant.

De technische ontwikkeling en de onderwijskundige keuzes van het leermiddel zijn verwerkt tijdens de filmopnames.

Klik op de afbeelding om het leermiddel te starten.

Online leermiddelen

Online leermiddelen: Talent in Zicht