Nieuwe educatieve tour door Kunst­museum Den Haag

Tot voor kort kregen mbo-studenten die het Kunstmuseum Den Haag bezochten een papieren kijkwijzer en een potloodje… dat kon wel iets moderner! Dus ging de afdeling onderwijs van het museum om tafel met Innowijs.  
Nu krijgen studenten van het mbo bij de ingang een tablet. De tour start met een presentatie van het museum zelf. Wie heeft het eigenlijk gebouwd, wat is de functie van een museum en wat is hier te zien? Zo maken de studenten kennis met het werk van Berlage en Mondriaan. In groepjes van twee gaan de studenten vervolgens op pad in het museum. Er is een route met het thema mode & styling, een route toerisme & recreatie en een route techniek & infrastructuur. De deelnemers kiezen het thema dat ze het meest aanspreekt. Binnen de gekozen route kunnen ze vervolgens kiezen uit twee onderwerpen.
Tijdens de tablettour moeten er verschillende opdrachten worden uitgevoerd. De studenten maken foto’s, schrijven teksten, vormen een mening, beantwoorden vragen, denken na over een stelling of schetsen een eigen ontwerp. Door het uitvoeren van de opdrachten verzamelt ieder tweetal input die verzameld wordt in een eigen digizine. De docent ontvangt dit digizine met de resultaten van de speurtocht van de studenten door het museum. Zo kan hij of zij beoordelen hoe de studenten het hebben gedaan.

De eduwijsomgeving die hiervoor door Innowijs is gebouwd, is custom made voor het museum. De tour is gemaakt in Articulate Storyline. Inmiddels zijn de medewerkers van de educatieve dienst van het Kunstmuseum zelf ook aan de slag met het maken van digitale leermiddelen in dit programma. 
De digitale kijkwijzer wordt goed ontvangen door de bezoekers.