Combinatie op maat van Prince2 en Scrum

Hoe pak je een groot project, zoals het implementeren van een nieuw leermanagementsysteem, nou handig aan? ROC Midden-Nederland startte in oktober 2020 met een gefaseerde overgang naar itslearning. Erik van Leur vervulde vanuit Innowijs de rol van projectleider voor itslearning bij deze implementatie, die in de zomer klaar moet zijn. 

Om dit project goed te kunnen managen, werden twee projectmanagement methodes gecombineerd. Prince2 is een methode die handvatten kan bieden bij effectief projectmanagement. Maar is het een behoorlijk uitvoerige en diepgaande methode die je niet zomaar onder de knie hebt. Daarom gingen we aan de slag met de beste management elementen uit Prince2 in combinatie met de effectieve en transparante werkwijze van Scrum. Zo creëerden we vier werkgroepen die elk een deel van de implementatie oppakten en verdeelden in behapbare taken. Zij rapporteren aan de stuurgroep als er een onderdeel klaar is om te testen. We maakten een aangepast Kanbanbord in Microsoft Teams die de verschillende taken en de status daarvan overzichtelijk in beeld brengt. Inmiddels zijn de eerste testgroepen met leerlingen aan de slag in itslearning.

Meedenken over een oplossing op maat, gebruikmakend van de tool waarover de opdrachtgever beschikt is precies wat wij een leuke uitdaging vinden!