Gecertificeerde Scrummasters bij Innowijs

Na een tweedaagse training met daarin veel theorie en praktijkvoorbeelden zijn onze Noortje, Benny en Erik alle drie geslaagd als Scrummaster. Zij hebben geleerd hoe je via de Scrummethodiek op een meer agile (flexibele) wijze producten kunt maken. Scrum biedt een mooie manier om transparant te werken en ruimte te houden voor aanpassingen en nieuwe informatie. De deelnemers vonden het fascinerend om te merken dat je met kleine, simpele aanpassingen daadwerkelijk meer gedaan kunt krijgen.

Daily stand-up

En nu worden al onze werktaken bij elkaar gezet op Kanban. Dit overzicht is voor iedereen inzichtelijk, dus kun je precies zien met welke taak een collega bezig is. Daarnaast starten we iedere werkdag met een stand-up. Hierin krijgt iedere collega de gelegenheid om de taken voor die dag te bespreken en vragen te stellen. Zo weten we van elkaar waarmee we bezig zijn en kunnen we sturen in de taken die prioriteit hebben. Tijdens de stand-up houden we ons goed aan de timebox (een kwartier), zodat we allemaal lekker snel aan het werk kunnen.

Vooral de agile way of working en de transparantie die deze manier van werken met zich meebrengt, is nuttig voor Innowijs. Bovendien kunnen we nu moeiteloos aansluiten bij bedrijven die werken met de Scrummethodiek. Zo hebben we onze eigen Innowijze Way of Working gecreëerd. Een beetje van Scrum, een beetje van Kanban en een beetje van Innowijs…