Medisch specialisten enthousiast aan de slag met digitaal leren

De eerste ervaringen van de Federatie Medisch Specialisten met een digitale leeromgeving voor het trainen van aiossen zijn zeer positief. Zo deed de Nederlandse vereniging voor radiologie mee aan een pilot waarbij leerstof werd aangeboden via blended learning en video-onderwijs in plaats van theorie uit boeken en artikelen. 
In de Moodle Workplace-omgeving waarmee binnen de FMS wordt gewerkt, worden diverse onderwijsvormen aangeboden. Zo kan het onderwijs worden opgedeeld in blokken met verschillende elementen zoals teksten, pdf’s, interactieve video’s, links naar internetpagina’s of YouTube, toetsen en fora. Na het goed doorlopen van een onderwijsmodule ontvangt de aios een certificaat in zijn of haar portfolio. 
In de pilot werd een leermiddel aangeboden over contrastmiddelen. Daarin zaten onder andere interactieve video’s verwerkt, een quiz en een interactieve casus presentatie. De reacties van de aiossen die met dit onderwerp aan de slag gingen gaven aan dat de interactieve manier van leren prettig was om te doen en dat ze er veel van geleerd hadden. De mogelijkheid om op eigen gelegenheid kennis tot je te kunnen nemen en te kunnen kiezen voor meer verdieping werd ervaren als een fijne manier van onderwijs.
De ingeslagen weg naar een meer blended manier van lesgeven krijgt zeker een vervolg. De Nederlandse vereniging van radiologie hoopt dat veel radiologen en aiossen gebruik gaan maken van de leeromgeving. 

FMS

De Federatie Medisch Specialisten vertegenwoordigt 23.000 specialisten in ziekenhuizen en instellingen. Het is de overkoepelende organisatie van drieëndertig medische specialismen, ondergebracht in wetenschappelijke verenigingen. FMS zorgt voor de ondersteuning van medisch specialisten in hun werk en in de ontwikkeling van hun vak. Ook scholing en toetsing horen hierbij. Innowijs is één van de partijen die helpt bij de ontwikkeling van de digitale leeromgeving.

Zie ook dit artikel over de eerste ervaringen van FMS in MemoRad, vakblad voor radiologen en dit artikel in De Neuroloog.