Politiewerk van theorie naar praktijk

Train de trainers, dit principe is zeker van toepassing als we het hebben over het werk dat Innowijs doet voor de Politieacademie. Bij de politie werken namelijk praktijkbegeleiders en bachelorbegeleiders. Zij nemen studenten van de politieacademie onder hun hoede die het vak in de praktijk komen leren. Ze begeleiden dus politiemensen in spe, die meelopen op de werkvloer en te maken krijgen met allerlei situaties die horen bij ‘het echte werk’.

Om de begeleiders handvatten te geven om de studenten die zij onder hun hoede hebben zo goed mogelijk te helpen, zijn er diverse trainingen waarvoor Innowijs online lesmodules heeft gemaakt. Ook de trainingsdagen die bij deze opleidingen horen worden door ons verzorgd. Zo plannen we de data voor deze dagen en zorgen we voor de benodigde trainers en coaches. Daarnaast regelen we het nakijken van de examenopdrachten, de evaluatie van de trainingen en het inplannen van de inhaaldagen.

Wennen aan digitaal onderwijs
We trainen deze politiemensen in online sessies, waarbij we vooral gebruik maken van Microsoft Teams en functionaliteiten zoals breakout rooms. Dit is voor deze doelgroep soms wat wennen, omdat ze normaal fysiek bij elkaar zijn tijdens leermomenten en hun werk heel praktijkgericht is. Toch krijgen we achteraf vaak positieve reacties op de trainingen, omdat er veel afwisselende werkvormen en technieken worden gebruikt. Bijkomend voordeel is ook dat veel praktijkbegeleiders toch deel kunnen nemen als dit fysiek niet zou lukken. 

Gesprekken filmen
In de opleiding vragen we de deelnemers filmpjes te maken van hun gespreksvoering met studenten. Tijdens het beoordelen van die filmpjes zie je in het begin duidelijk dat het onwennig is om goed door te vragen. Ook is het voor de deelnemers vreemd om onder het toeziend oog van de camera, een gesprek aan te gaan. Gaandeweg het proces zie je de mensen onder onze begeleiding groeien in het stellen van vragen en het begeleiden van het leerproces van anderen.

Intervisie zet je op scherp
We geven deze trainingen samen met een aantal externe onderwijskundigen en coaches die vooral gespecialiseerd zijn in het voeren van intervisie, een belangrijk onderdeel van de training waarmee de praktijkbegeleiders zelf ook aan de slag moeten. Het leuke is dat wij zelf als trainers op sommige momenten ook weer even op scherp worden gezet, wat betreft onze eigen manier van vragen stellen.

Werken met externe trainers
De externe trainers geven aan dat het geven van deze opleiding met name leuk is om te doen vanwege de kleine groepen waarin wordt gewerkt en de interactie tussen de deelnemers. Ze betrappen de cursisten er regelmatig op dat ze zelf worden verrast door de groei die zij doormaken tijdens het volgen van de lessen. 

De trainers en coaches van deze praktijkbegeleiderstrainingen zijn: