Professionals leren bekkenbodemproblemen te voorkomen

Twee op de drie vrouwen heeft schade aan haar bekkenbodem na een bevalling. Dat kan komen door inscheuren of een knip als de baby geboren wordt. Ook zijn de spieren en banden van de bekkenbodem vaak slapper na een zwangerschap. Veel van deze problemen kunnen voorkomen worden als de verloskundige of gynaecoloog op de juiste wijze handelt en informeert. 
Om hieraan extra aandacht te besteden heeft het onafhankelijk training- en researchcentrum voor de medische zorg Medsim samen met Innowijs een leermodule ontwikkeld, die wordt aangeboden aan gynaecologen en verloskundigen, in combinatie met een trainingsmiddag. 
In de e-learning komen verschillende interventies aan bod, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke literatuur en ondersteund met filmmateriaal, animaties en interviews. Er zitten (interactieve) video’s in met zowel instructies als cases. Zo wordt gedemonstreerd wat verloskundigen en gynaecologen kunnen doen om inscheuren tijdens een bevalling te voorkomen, maar ook hoe ze moeten hechten en wat een bekkenbodemfysiotherapeut kan doen na de geboorte van het kindje.  
Dit leertraject wordt momenteel aangeboden en gevolgd door specialisten van drie ziekenhuizen in Brabant en drie grote verloskundigenpraktijken.