Bewaak de balans met een blended wave

Blended onderwijs vraagt om een goede balans tussen verschillende werkvormen. Een hele ochtend instructievideo’s bekijken, hoe goed ook gemaakt, sorteert waarschijnlijk niet het effect dat je voor ogen hebt. Een goede afwisseling tussen verschillende activiteiten houdt je leerlingen scherp en actief.

Tekst: Erik van Leur, onderwijskundige bij Innowijs

Bijvoorbeeld: als voorbereiding op een les bestuderen studenten een bron met theorie. Deze stof wordt besproken door de docent in de klas. Hij of zij stelt vragen en licht toe wat nog niet duidelijk is. Vervolgens bekijken de studenten een video met een situatie uit de praktijk en maken ze verwerkingsopdrachten. Daarna discussiëren ze in groepjes over de antwoorden die ze in de opdrachten hebben gekozen en geven elkaar feedback. Met een summatieve toets wordt inzichtelijk of de studenten de stof goed hebben begrepen. Op een discussieplatform kunnen studenten achteraf hun nieuwe inzichten delen. 

Om tot een uitgebalanceerd lesprogramma te komen, kun je gebruik maken van een blended wave. Dit is een schema waarin je een helder overzicht maakt van de verschillende leeractiviteiten en hoe je deze kunt afwisselen. Vaak zie je een blended wave waarin een verdeling wordt gemaakt in online activiteiten en activiteiten waarbij leerlingen en de docent elkaar fysiek treffen in een klaslokaal. Wij geven liever de voorkeur aan een scheiding tussen synchrone en asynchrone activiteiten, dus lesonderdelen die studenten samen doen (eventueel begeleidt door een docent), of individueel.

Sommige studenten kunnen het beste nieuwe informatie in zich opnemen in de ochtend, als ze uitgerust uit bed komen. Anderen functioneren beter in de late avond, als het rustig is om hen heen. Met asynchroon leren kiest ieder zijn eigen moment om met een studie aan te gaan. 

Maak een blended wave

Breng je eigen onderwijs helder in kaart met een blended wave. Begin met het noteren van je bronnen en activiteiten op een (virtueel) memoblaadje. Kies een kleur voor synchrone activiteiten en een andere kleur voor asynchrone activiteiten. Verdeel deze activiteiten vervolgens in een logische volgorde over het schema van de blended wave. 

Als je kijkt naar het (eenvoudige) voorbeeld dat ik eerder gaf, ziet dat er zo uit:

Bronnen:

https://communities.surf.nl/vraagbaak-online-onderwijs/artikel/10-modellen-voor-blended-onderwijsontwerp-spaar-ze-allemaal-1

https://communities.surf.nl/blended-learning/artikel/de-blended-learning-wave