Federatie Medisch Specialisten start met Moodle Workplace

De Federatie Medisch Specialisten vertegenwoordigt 23.000 specialisten in ziekenhuizen en instellingen. Het is de overkoepelende organisatie van drieëndertig medische specialismen, ondergebracht in wetenschappelijke verenigingen. FMS zorgt voor de ondersteuning van medisch specialisten in hun werk en in de ontwikkeling van hun vak. Ook scholing en toetsing horen hierbij. 

Om artsen in opleiding te kunnen voorzien van de nodige kennis wilde FMS een platform om leren te faciliteren. Innowijs begeleidde hen bij de keuze voor dit platform. Die viel uiteindelijk op Moodle Workplace, de grote broer van het leermanagementsysteem Moodle voor bedrijven. Uniek aan Workplace is dat iedere vereniging zijn eigen toegang heeft en dus ook de eigen huisstijl kan voeren. 

Inmiddels zijn we gestart met een pilot waaraan diverse specialismen hun bijdrage leveren. We trapten af met een inspiratiesessie om met Moodle aan de slag te gaan. De specialisten maken nu bijvoorbeeld interactieve video’s en brengen met de digitale mogelijkheden van het platform patiëntcasussen tot leven. De artsen in opleiding krijgen in plaats van veel leeswerk meer diverse en interactieve leervormen voorgeschoteld. Het enthousiasme over de mogelijkheden van Moodle onder de deelnemers is groot en dat geeft ook ons weer extra energie!