Meer inzicht in je leerlingen dankzij de KLiK-methodiek

Leerkrachten helpen om kinderen te begeleiden naar een toekomst met meer vitaliteit en minder stress, waarin ze zelfbewuste keuzes kunnen maken. Dat is het nobele streven dat Pepijn Pullens en Roland Otten van Kern en Wijzer hebben. Zij ontwikkelden daarom de KLiK-methodiek, een manier om de persoonlijke voorkeuren van leraren én leerlingen te onderzoeken en helder in kaart te brengen. Innowijs maakte kennis met de ideeën van Kern en Wijzer en was geïnteresseerd. Met de KLiK-methodiek gaan leerkrachten zichzelf beter begrijpen, maar ook de kwaliteiten en valkuilen van hun leerlingen herkennen, waardoor ze problemen kunnen voorkomen en kinderen op een passende wijze verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. 

Hoe gaat dat dan?

Kinderen vanaf groep 6 krijgen een vragenlijst. Door deze in te vullen wordt er meer duidelijk over hun leervoorkeuren: leerstijl, leeropname, leeroriëntatie en de motivatie. Door aan deze dimensies letters te hangen, krijgt iedere leerling zijn eigen profiel. Met zo’n profiel krijg je meer inzicht in hoe een leerling leert. Een kind heeft bijvoorbeeld moeite met begrijpend lezen, terwijl het wel heel goed is in spelling. Om te begrijpen hoe dit kan, kijk je naar de leeropname. Dan zie je dat dit kind ‘sensing’ is: gericht op de feiten. Het kan regels goed begrijpen en toepassen. ‘Sensing’ is de tegenpool van ‘intuition’. Daarbij is een kind meer gericht op het totaalbeeld en de onderlinge verbanden. Zo valt goed te verklaren waarom het met spelling goed gaat (het toepassen van regels), maar met tekstverklaren minder. Daarbij moet je immers relaties leggen en kijken naar een groter geheel. Als je dit weet, kun je de leerling helpen door te focussen op het feitelijke aspect van begrijpend lezen: letten op de opbouw van de tekst of signaalwoorden bijvoorbeeld. Ook de leervoorkeuren van de docent zelf zijn van invloed op de manier waarop hij of zij lesgeeft en kinderen begeleidt. Ook hiervoor geldt dat meer inzicht meer houvast biedt.

Innowijs hielp Kern en Wijzer bij het maken van een presentatie van hun methodiek. Hopelijk gaan er in de toekomst veel leerkrachten en leerlingen profiteren van deze interessante inzichten.