Nieuwe training voor trajectbegeleiders politie

Het onderwijs op de Politieacademie krijgt in 2021 een fikse update. Aspirant politiemensen worden nu in twee jaar opgeleid tot startbekwaam agent, terwijl dat eerst drie jaar was. Ook sluit het onderwijs veel beter aan op de eisen van deze tijd en krijgen studenten bijvoorbeeld meer invloed op hun eigen leertraject.  

Studenten werken samen in kleine teams en worden daarbij ondersteund door docenten, praktijkbegeleiders uit de eenheid en trajectbegeleiders. De trajectbegeleiders zien erop toe dat het leerproces soepel verloopt en en zorgen ervoor dat de leerteams de middelen krijgen die ze nodig hebben. Als er problemen zijn met de studievoortgang of het welzijn van een politieagent in spe zijn zij verantwoordelijk en doen zij voorstellen om dit op te lossen vanuit de rol als werkgever.

Innowijs maakte een training voor deze trajectbegeleiders. Door deze te doorlopen weten zij wat er van hen wordt verwacht in hun aangepaste rol en hoe ze dit kunnen aanpakken. De training is gemaakt in Articulate Storyline en staat in itslearning, de leeromgeving van de Politieacademie.